Rekrutacja Liga Obrony Suwerenności/Małopolska tel. 881 208 147 Przyłącz się do Nas - NADCHODZI CZAS PATRIOTÓW!

niedziela, 27 maja 2012

W HOŁDZIE GEN.OKULICKIEMU

27 maja 2012 r o godz 16:00 nastąpiło odsłonięcie pomnika gen.Okulickiego ostatniego gł.Komendanta Armii Krajowej zamordowanego w bestialski sposób  przez sowietów dokładniej NKWD..
W uczczeniu tak wielkiego Polskiego Patrioty nie mogło zabraknąć delegacji Ligi Obrony Suwerenności z Małopolski

To był wzorzec żołnierza. Nigdy nie dbał o swoje, a myślał o ojczyźnie i dobru wspólnym -
mówił na uroczystości w krakowskim Parku Jordana dowódca 2. Korpusu Zmechanizowanego, gen. dyw. Jerzy Biziewski.

Jak podkreślił gen. Biziewski, gen. Leopold Okulicki przeżył niespełna 50 lat, z czego „31 lat pełnych stresów i walk”. - Przeszedł wszystkie szczeble kariery w wojsku. Ani razu nie odmówił ojczyźnie, nie zdradził przysięgi, którą złożył w młodości i do końca jej przestrzegał - powiedział gen. Biziewski. Przypomniał, że gen. Okulicki był trzykrotnie wyróżniony Krzyżem Virtuti Militari. - To człowiek, który do samego końca, nigdy nie powiedział: poddaję się - dodał.

Autorem popiersia jest rzeźbiarz Stanisław Słonina. Pomnik odsłoniła bratanica generała Irena Okulicka-Kaczmarek wraz z fundatorką Marią Witkowską.

Leopold Okulicki (1898-1946), ps. „Niedźwiadek”, gen. bryg. Wojska Polskiego, był współorganizatorem SZP-ZWZ-AK i ostatnim komendantem głównym Armii Krajowej.

W 1913 roku, jako piętnastoletni chłopiec, wstąpił do Związku Strzeleckiego. Był uczestnikiem wojny obronnej we wrześniu 1939 r. W styczniu 1941 r. został aresztowany przez Rosjan, na wolność wyszedł po układzie Sikorski-Majski. Pełnił rolę dowódcy jednej z dywizji armii polskiej, stworzonej przez gen. Andersa. W latach 1943-1944 przebywał w Londynie. W roku 1944 wrócił do Polski. Po Powstaniu Warszawskim mianowany komendantem głównym Armii Krajowej, którą rozwiązał w styczniu 1945 r. Podczas pertraktacji z władzami rosyjskimi w Moskwie został aresztowany i osądzony w tzw. „procesie szesnastu”.
Skazany na 10 lat więzienia, został zamordowany przez Rosjan 24 grudnia 1946 r.

Generał Okulicki jest kawalerem orderu Virtuti Militari, Krzyża Walecznych i Orderu Orła Białego, przyznanego pośmiertnie w listopadzie 1995 r.

CZEŚĆ I CHWAŁA WIELKIM BOHATEROM NASZEJ OJCZYZNY!

Poniżej prezentujemy fotorelację z obchodów oraz film. 
  


                                         Relacja filmowa.

 

poniedziałek, 14 maja 2012

O Rotmistrzu Pamiętamy!


13 maja 2012, o godzinie 15:00 spod pomnika Władysława Jagiełły na placu Matejki wyruszył Marsz Rotmistrza Pileckiego.  Przemieszczał się on ulicą Floriańską, przez Rynek Główny, następnie ulicą Szewską, Plantami i ul. Piłsudskiego.  W kilku punktach miasta demonstranci zatrzymywali się i odczytywano fragmenty historii życia Witolda Pileckiego. Manifestacja zakończyła się przy pomniku rtm. Witolda Pileckiego w Parku Jordana. W marszu wzięło udział około 200 osób, i nie mogło w nim zabraknąć delegacji Ligi Obrony Suwerenności z Małopolski.

wtorek, 8 maja 2012

13 maja, 15:00 – W hołdzie Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu

                                               http://www.krakowniezalezny.pl/wp-content/uploads/2012/05/marszrotmpileckiego-251x300.jpg


Już 13 maja br, w niedzielę, ulicami Krakowa po raz trzeci przejdzie Marsz Rotmistrza Pileckiego. Zbiórka o godzinie 15:00 na Placu Jana Matejki pod Pomnikiem Grunwaldzkim. Trasa Marszu: Plac Jana Matejki > Brama Floriańska > Pomnik Adama Mickiewicza > ul. Szewska > Planty > Collegium Maius > ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego > Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego > Błonia > Park Jordana.
Marsz i defiladę poprowadzą Strzelcy z przedwojennym sztandarem z roku 1927 Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny.


piątek, 4 maja 2012

"Witaj majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie"


W 221- tą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie, a drugiej na świecie, o czym niestety, nie wszyscy "wybitni" historycy raczą pamiętać, małopolscy działacze Ligi Obrony Suwerenności mieli zaszczyt wziąć udział w uroczystych obchodach, organizowanych przez Urząd Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 

czwartek, 3 maja 2012

To już 10 lat walki o Wielką Polskę!Koleżanki i Koledzy!

Zwracam się do Was w szczególnej chwili, bowiem w bieżącym roku obchodzimy 10 rocznicę powstania Ligi Obrony Suwerenności. W 2002 roku, gdy powoływaliśmy do życia nasz Ruch kierowaliśmy się „troską o zagwarantowanie wolności i nienaruszalności odwiecznych praw Narodu Polskiego, a także dążeniem do zapewnienia szacunku dla niezbywalnych narodowych wartości i wiary naszych przodków oraz do zachowania pełnej suwerenności i integralności Państwa Polskiego”. Naszym celem było także dążenie do zapewnienia Polakom warunków do godnego życia oraz ochrona żywotnych interesów
naszej narodowej wspólnoty.

Z perspektywy 10 lat walki politycznej mogę obiektywnie stwierdzić, że nasz Ruch godnie wypełnia swój obowiązek wobec Ojczyzny. We wspomnianym okresie konsekwentnie realizowaliśmy przyświecające nam idee, występowaliśmy w obronie zagrożonych interesów narodowych i rodaków dyskryminowanych zarówno w kraju, jak i poza granicami naszego państwa. Współtworzyliśmy wiele inicjatyw politycznych, a wystąpieniami publicznymi mocno zaznaczyliśmy swoją obecność w świadomości Polaków. Posiadamy także znaczny dorobek ideologiczny i publicystyczny, na który składa się duża liczba dokumentów programowych oraz wydawane przez nas pismo „Polski Szaniec”. Kolportujemy każdego roku wiele tysięcy ulotek, plakatów i biuletynów, propagujemy także nasze idee za pośrednictwem internetu. Zbudowaliśmy struktury organizacyjne w wielu rejonach Polski i podejmowaliśmy lub wspieraliśmy szereg inicjatyw społecznych, które służyły rozwojowi naszego Narodu.

Jednak najcenniejszym osiągnięciem jest pozyskanie licznego zastępu oddanych naszej sprawie członków i działaczy, których ofiarny trud i poświęcenie, kreatywność i wiara przyczyniają się do wzrostu znaczenia i siły naszego Ruchu. W trakcie dotychczasowej działalności zyskaliśmy liczne rzesze zwolenników, przybyło nam też sporo przeciwników, których ilość jest wprost proporcjonalna do naszej aktywności, bowiem wraz z rozwojem działalności naruszyliśmy wiele patologicznych układów i uświadomiliśmy znacznej liczbie Polaków prawdę o postępującym procesie demontażu naszego państwa.

Pragnę niniejszym wyrazić najwyższe uznanie dla przykładnej postawy wszystkich członków i działaczy Ligi Obrony Suwerenności, których praca i walka prowadzą do „zwycięstwa zasad uczciwości, sprawiedliwości i solidaryzmu narodowego w życiu społecznym naszego państwa oraz do całkowitego unicestwienia rządów narodowej hańby i zdrady”. Dziękuję Wam serdecznie za trud i poświęcenie w służbie dla dobra Narodu i Państwa Polskiego oraz życzę wielu sukcesów w walce o urzeczywistnienie idei Wielkiej Polski. Czuwajcie, bowiem nadchodzi czas patriotów!

Gdańsk, dn. 3 maja 2012 roku.

Przewodniczący
Ligi Obrony Suwerenności
Wojciech Podjacki