Rekrutacja Liga Obrony Suwerenności/Małopolska tel. 881 208 147 Przyłącz się do Nas - NADCHODZI CZAS PATRIOTÓW!

PROGRAM

 PROGRAM LIGI OBRONY SUWERENNOŚCI

Polska jest krajem zdolnych, wykształconych i pracowitych ludzi. Posiadamy zasoby naturalne, majątek i przemysł, które w wielu dziedzinach są w stanie zaspokajać potrzeby naszego narodu. Położenie geograficzne stwarza nam dogodne warunki do rozwijania tranzytu towarów i międzynarodowej wymiany handlowej. Jednak w wyniku sprawowania władzy przez nieodpowiedzialnych i nieudolnych polityków oraz uzależnienia Polski od obcych ośrodków decyzyjnych nie możemy wykorzystać tych wszystkich atutów dla poprawienia warunków życia naszych rodaków. Dlatego musimy odsunąć od rządzenia państwem skompromitowane elity polityczne oraz zrzucić krępujące nas więzy obcej zależności. Musimy również poprawić jakość rządzenia, zmniejszyć koszty funkcjonowania państwa i podnieść autorytet władzy, ponieważ tylko w ten sposób możemy wydobyć Polskę z kryzysu i zapewnić Polakom lepszą przyszłość.

Polska państwem solidarnym!
to zdecydowana walka z drożyzną i bezrobociem oraz podwyższenie płacy minimalnej;
to łatwiejszy dostęp do opieki medycznej i szkolnictwa;
to więcej mieszkań, żłobków i przedszkoli publicznych;
to lepsza ochrona i wsparcie dla polskiej rodziny.

Polska państwem gospodarnym!
to opodatkowanie banków i zagranicznych koncernów;
to likwidacja sejmików i zbędnych urzędów oraz zmniejszenie liczby posłów i senatorów;
to preferencje dla rodzimych przedsiębiorstw i renegocjacja dopłat unijnych dla polskich rolników;
to powstrzymanie marnotrawstwa pieniędzy podatników.
 
Polska państwem sprawnym!
to skuteczna pomoc poszkodowanym przez klęski żywiołowe;
to likwidacja nieuzasadnionych przywilejów władzy;
to odpowiedzialność urzędnika za podejmowane decyzje;
to ograniczenie biurokracji oraz uproszczenie przepisów prawa i procedur administracyjnych.
 
Polska państwem sprawiedliwym!
to sprawne sądy i bezpieczne ulice;
to ochrona pracowników przed wyzyskiem ekonomicznym;
to walka z korupcją i konfiskata majątków aferzystów;
to odsunięcie od władzy skorumpowanych i niekompetentnych polityków.
 
Polska państwem suwerennym! 
to zdecydowana obrona polskich interesów narodowych i odrzucenie dyktatu Unii Europejskiej;
to zachowanie narodowej waluty;
to ochrona majątku narodowego przed rabunkiem i zagranicznymi roszczeniami;
to wycofanie polskich żołnierzy z Afganistanu.

Godne życie należy się wszystkim Polakom, a nie tylko wybranym!