Rekrutacja Liga Obrony Suwerenności/Małopolska tel. 881 208 147 Przyłącz się do Nas - NADCHODZI CZAS PATRIOTÓW!

czwartek, 3 maja 2012

To już 10 lat walki o Wielką Polskę!Koleżanki i Koledzy!

Zwracam się do Was w szczególnej chwili, bowiem w bieżącym roku obchodzimy 10 rocznicę powstania Ligi Obrony Suwerenności. W 2002 roku, gdy powoływaliśmy do życia nasz Ruch kierowaliśmy się „troską o zagwarantowanie wolności i nienaruszalności odwiecznych praw Narodu Polskiego, a także dążeniem do zapewnienia szacunku dla niezbywalnych narodowych wartości i wiary naszych przodków oraz do zachowania pełnej suwerenności i integralności Państwa Polskiego”. Naszym celem było także dążenie do zapewnienia Polakom warunków do godnego życia oraz ochrona żywotnych interesów
naszej narodowej wspólnoty.

Z perspektywy 10 lat walki politycznej mogę obiektywnie stwierdzić, że nasz Ruch godnie wypełnia swój obowiązek wobec Ojczyzny. We wspomnianym okresie konsekwentnie realizowaliśmy przyświecające nam idee, występowaliśmy w obronie zagrożonych interesów narodowych i rodaków dyskryminowanych zarówno w kraju, jak i poza granicami naszego państwa. Współtworzyliśmy wiele inicjatyw politycznych, a wystąpieniami publicznymi mocno zaznaczyliśmy swoją obecność w świadomości Polaków. Posiadamy także znaczny dorobek ideologiczny i publicystyczny, na który składa się duża liczba dokumentów programowych oraz wydawane przez nas pismo „Polski Szaniec”. Kolportujemy każdego roku wiele tysięcy ulotek, plakatów i biuletynów, propagujemy także nasze idee za pośrednictwem internetu. Zbudowaliśmy struktury organizacyjne w wielu rejonach Polski i podejmowaliśmy lub wspieraliśmy szereg inicjatyw społecznych, które służyły rozwojowi naszego Narodu.

Jednak najcenniejszym osiągnięciem jest pozyskanie licznego zastępu oddanych naszej sprawie członków i działaczy, których ofiarny trud i poświęcenie, kreatywność i wiara przyczyniają się do wzrostu znaczenia i siły naszego Ruchu. W trakcie dotychczasowej działalności zyskaliśmy liczne rzesze zwolenników, przybyło nam też sporo przeciwników, których ilość jest wprost proporcjonalna do naszej aktywności, bowiem wraz z rozwojem działalności naruszyliśmy wiele patologicznych układów i uświadomiliśmy znacznej liczbie Polaków prawdę o postępującym procesie demontażu naszego państwa.

Pragnę niniejszym wyrazić najwyższe uznanie dla przykładnej postawy wszystkich członków i działaczy Ligi Obrony Suwerenności, których praca i walka prowadzą do „zwycięstwa zasad uczciwości, sprawiedliwości i solidaryzmu narodowego w życiu społecznym naszego państwa oraz do całkowitego unicestwienia rządów narodowej hańby i zdrady”. Dziękuję Wam serdecznie za trud i poświęcenie w służbie dla dobra Narodu i Państwa Polskiego oraz życzę wielu sukcesów w walce o urzeczywistnienie idei Wielkiej Polski. Czuwajcie, bowiem nadchodzi czas patriotów!

Gdańsk, dn. 3 maja 2012 roku.

Przewodniczący
Ligi Obrony Suwerenności
Wojciech Podjacki