Rekrutacja Liga Obrony Suwerenności/Małopolska tel. 881 208 147 Przyłącz się do Nas - NADCHODZI CZAS PATRIOTÓW!

O NAS

Liga Obrony Suwerenności powstała 3 maja 2002 roku w Gdańsku, z inicjatywy Wojciecha Podjackiego. Założyciele naszego Ruchu kierowali się troską i odpowiedzialnością za przyszłość Ojczyzny, żarliwym patriotyzmem i pragnieniem poświęcenia się służbie dla dobra Narodu i Państwa Polskiego. W dniu 26 września 2002 roku Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował Ligę Obrony Suwerenności w ewidencji partii politycznych. Nasz Ruch jest inicjatywą oddolną powołaną w celu reprezentowania i obrony polskich interesów narodowych.


Liga Obrony Suwerenności jest Ruchem narodowo-patriotycznym, który opowiada się za zachowaniem suwerenności i integralności Państwa Polskiego. Występowaliśmy m.in. przeciwko wcieleniu Polski do Unii Europejskiej, prowadząc przed referendum akcesyjnym aktywną kampanię antyunijną. Nasz Ruch walczy o polskie interesy narodowe, a dobro Ojczyzny jest dla nas najwyższym nakazem. Dlatego zdecydowanie zwalczamy obce wpływy w Polsce oraz konsekwentnie sprzeciwiamy się narzucaniu naszemu państwu unijnego dyktatu. 

Liga Obrony Suwerenności jest ogólnopolskim Ruchem politycznym, który konsekwentnie rozbudowuje swoje struktury organizacyjne, pozyskuje nowych członków i powiększa liczbę kadrowych działaczy. Dzięki temu posiadamy swoich przedstawicieli na terenie całej Polski. Dysponujemy również zastępem ofiarnych, gruntownie wykształconych i doświadczonych działaczy, dobrze przygotowanych do prowadzenia działalności politycznej.

Liga Obrony Suwerenności jest Ruchem wielopokoleniowym, łączącym w ramach prowadzonej działalności doświadczenie starszego oraz entuzjazm i energię młodszego pokolenia Polaków. W naszym Ruchu każdy patriota odnajdzie dla siebie miejsce, spotka ludzi szczerze oddanych Polsce i pracujących dla wspólnego dobra. W Lidze Obrony Suwerenności odnajdzie dobrych i życzliwych przyjaciół, myślących i czujących po polsku, nie będzie osamotniony w walce z antypolskim układem.

Liga Obrony Suwerenności aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-politycznym Polski. Przejawem tego było m.in. współtworzenie KW „Ruch Patriotyczny” w 2005 roku i KWW „Solidarny Gdańsk”   w 2010 roku. Współpracujemy z wieloma organizacjami o zbliżonym profilu ideowym, wspieramy wszelkie inicjatywy służące obronie suwerenności i integralności naszego państwa oraz zabezpieczeniu żywotnych interesów Narodu Polskiego. Nasz Ruch organizuje również liczne pikiety, manifestacje i obchody ważnych rocznic historycznych, przyczyniając się w ten sposób do umocnienia poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej wśród Polaków.

Liga Obrony Suwerenności rozwija intensywną działalność informacyjną i wydawniczą, wpływając w ten sposób na kształtowanie patriotycznych postaw wśród Polaków. Wydajemy pismo społeczno-polityczne „Polski Szaniec” oraz Biuletyn Informacyjny „Głos Sumienia”. Idąc z duchem czasu założyliśmy własną stronę internetową i regionalne blogi. Jesteśmy aktywni na najpopularniejszych portalach społecznościowych. Nasze idee docierają do szerokich rzesz Polaków, także za pośrednictwem kolportowanych przez nas masowo ulotek i plakatów.

Liga Obrony Suwerenności rozwija własną ideologię, zawartą w Deklaracji Ideowej, Programie i licznych stanowiskach politycznych opracowanych przez naszych działaczy. Nadrzędnym celem naszego Ruchu jest nadrobienie wieloletnich zaniedbań w dziedzinie krzewienia patriotyzmu. Dlatego zdecydowanie propagujemy ofensywny patriotyzm we wszystkich dziedzinach życia narodowego i państwowego. Przywracamy Polakom, szczególnie młodemu pokoleniu, poczucie godności i dumy z przynależności do Narodu Polskiego. Zwalczamy również wszelkie przejawy szkalowania Polski i Polaków oraz występujemy przeciwko fałszywej propagandzie historycznej oczerniającej nasz kraj przed międzynarodową opinią publiczną.

Liga Obrony Suwerenności konsekwentnie walczy o polskie sprawy. Nasz Ruch wielokrotnie bronił miejsc pracy oraz polskich pracowników niesłusznie krzywdzonych przez bezdusznych wyzyskiwaczy. Sprzeciwiamy się również rabunkowej wyprzedaży majątku narodowego i nieograniczonej ekspansji obcego kapitału. Dla nas najważniejsze jest dobro Narodu Polskiego, a nie interesy zagranicznej finansjery i globalnych koncernów.

Liga Obrony Suwerenności zwalcza wszelkie przejawy działalności antypolskiej i występuje      w obronie prześladowanych rodaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Nasz Ruch przeciwstawia się dążeniom separatystycznym godzącym w integralność Państwa Polskiego oraz walczy z patologiami w polskim życiu społeczno-politycznym: korupcją, nepotyzmem, partyjnictwem i partykularyzmem rządzącej „klasy próżniaczej”. Opowiadamy się również za ostatecznym zerwaniem z komunistyczną przeszłością poprzez przeprowadzenie rzetelnej lustracji i dekomunizacji.

Liga Obrony Suwerenności ma wiele zadań do wypełnienia, których zrealizowanie poprawi sytuację Rzeczypospolitej, a jednym z najważniejszych jest odsunięcie od władzy ludzi wywodzących się z dawnego reżimu i twórców zmowy przy „okrągłym stole”, od wielu lat konsekwentnie zmierzających do demontażu naszego państwa i podporządkowania go Unii Europejskiej. Nadchodzi czas patriotów! Dlatego wszyscy, którzy poczuwają się do obowiązku wobec Ojczyzny, powinni stanąć w obronie jej suwerenności i integralności, a w walce tej z całą pewnością nie zabraknie naszego Ruchu!