Rekrutacja Liga Obrony Suwerenności/Małopolska tel. 881 208 147 Przyłącz się do Nas - NADCHODZI CZAS PATRIOTÓW!

sobota, 23 kwietnia 2011

Pikieta: "Dość oszwabiania Polaków"

Małopolscy działacze Ligi Obrony Suwerenności, 21 kwietnia 2011 roku pikietowali pod Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec przy ulicy Stolarskiej. Samo zgromadzenie nie liczyło zbyt wiele osób, jednak wzbudziło ono zainteresowanie i sympatie przechodniów, którzy często nie wiedzieli o zjawisku, jakie doświadczają nasi rodacy za Odrą.Jako pierwszy głos zabrał kierownik Koła Kraków Adam Kukla, w swoim przemówieniu porównał on status mniejszości niemieckiej w Polsce do mniejszości polskiej w Niemczech. Niestety Polacy mieszkający za zachodnią granicą, nie są prawnie zaakceptowani, jako mniejszość narodowa, tłumaczone jest to faktem, iż jest to ludność napływowa, mimo że mieszkają oni tam od kilkudziesięciu lat. Można tutaj zauważyć analogie do rządów nazistowskich Niemiec, w której były również stosowane polonofobiczne praktyki.

Kolejnie usłyszeliśmy przemówienie Pełnomocnika Małopolskiego Pawła Kukli, który podał konkretne zjawiska, które mają miejsce na terenie Republiki Niemieckiej. Za zachodnią granicą Rzeczpospolitej w XXI wieku ma proces nieustannej germanizacji polskich dzieci.Szkolnictwo średnie i wyższe jest kompletnie nie rozwinięte(mimo, że przysługuje to każdej mniejszości narodowej), istnieją jugendamty- legalnie funkcjonujące niemieckie urzędy, które w wypadku rozwodu rodziców mieszanej narodowości, zakazują rodzicowi rozmów w języku polskim oraz jakichkolwiek wzmianek o Polsce.

W dzisiejszej erze "tolerancji i równości" nikt nie raczy wspomnieć o praktykach naszych niemieckich sąsiadów. Rząd polski, który ma konstytucyjny obowiązek bronić praw rodaków w kraju czy poza jego granicami, nie robi tego. Jednak Liga Obrony Suwerenności nigdy nie pozwoli na dyskryminujące zachowania na naszych rodaków, gdziekolwiek oni by nie byli.