Rekrutacja Liga Obrony Suwerenności/Małopolska tel. 881 208 147 Przyłącz się do Nas - NADCHODZI CZAS PATRIOTÓW!

piątek, 7 stycznia 2011

Noworoczne spotkanie sympatyków i członków Ligi Obrony Suwerenności

6 stycznia 2011 AD, sympatycy,członkowie i działacze Ligi Obrony Suwerenności postanowili się spotkać na noworocznym spotkaniu, aby podsumować poprzedni rok oraz złożyć sobie życzenia na ten obecny. 


Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia naszego najbardziej doświadczonego działacza, a zarazem kierownika Ligi w Krakowie- kolegi Adama:


"Z nieukrywaną radością witam wszystkich przybyłych na spotkanie opłatkowo- noworoczne ciesząc się z tego, że  z tym gremium są reprezentanci  różnych ugrupowań patriotycznych, których łączy wspólny cel, a mianowicie  dobro i interes  naszej wielkiej rodziny Polaków. Nasza polskość  tkwi w nas , a jej tożsamość  ugruntowana  jest  naszą  wiarą, bogatą  historią  zmagania się  o przetrwanie naszego Narodu , naszą słowiańską mentalnością  i wyrosłej na niej tradycji, szacunku dla przodków  zwłaszcza tych, którzy oddali swe życie  w jego obronie.


Miniony rok 2010  utwierdził  nas w przekonaniu, że postawy patriotyczne są zwalczane  przez poprawne mas-media, są wykpiwane w emitowanych  w TV  tzw. programach „kulturalnych”, które stały się obecnie także narzędziem walki z  polskością.

Myślę, że tacy , jak my – tutaj obecni - bez względu na  pewne różnice  występujące w realizacji głównego celu , jakim jest  walka o przetrwanie i  dobro naszego Narodu, będziemy wzajemnie się popierać, uznawać, współdziałać szanując  się nawzajem i akceptując występujące różnice.  Jeśli to się uda , ruch patriotyczny będzie się  umacniał w społeczeństwie , a będąc silnym nie pozwoli  na  niecne antypolskie działania 
Takie  rozumienie  działania patriotycznego pozwoliło zorganizować wspólnie  z  Małopolskimi  Patriotami , Obozem Wielkiej Polski oraz sympatykami Gazety Polskiej udaną manifestację  w rocznicę wprowadzenia  stanu wojennego. Dziękujemy formalnym organizatorom i współorganizatorom tej manifestacji , ale również  indywidualnym patriotom zaangażowanym  i współdziałającym ze sobą.

Jeśli chodzi o LOS w Krakowie, to w roku 2010  urządziliśmy skromne biuro. Wyposażone zostało w komputer i meble. Zarząd w Gdańsku zadbał o transparent- który tu wisi. Biuro z komputerem jest dostępne  dla każdego patrioty (nie tylko dla członków LOS-u) – zapraszamy.
Trzymając opłatek , który położę na sianku, i z którego każdy będzie mógł wziąć ułamek dla siebie, życzę  tu obecnym  wytrwania w działaniu patriotycznym,  siły w argumentacji racji patriotycznych, skutecznego popierania się nawzajem i współdziałania  w organizowaniu manifestacji i innych  spotkań patriotycznych. 
A wszystkiemu temu, niech  służy dobre zdrowie , przekonanie o słuszności  działania  i wigilijno – opłatkowy duch nadziei na lepszą polską przyszłość. 
A bardziej osobiście;- życzę każdemu z Was  zdrowia, zadowolenia , sukcesów , a w tym wszystkim opieki bożej. Takie też życzenia proszę przenieść dla Waszych rodzin i bliskich. Na dzisiejszym spotkaniu, nie rozprawiajmy o polityce;- wyluzujmy. Wyrażam nadzieję, że zaśpiewane kolędy i pieśni patriotyczne zbliżą nas do siebie   utrwalając naszą tradycję."


Po przemówieniu śpiewaliśmy piękne, polskie kolędy, które są jednym z wielu  symboli naszej rodzimej tradycji Świąt Narodzenia Pańskiego. O tej tradycji nie wolno nam nigdy zapomnieć! Następnie trwały długie ideowe rozmowy na temat przyszłości naszej Ojczyzny.