Rekrutacja Liga Obrony Suwerenności/Małopolska tel. 881 208 147 Przyłącz się do Nas - NADCHODZI CZAS PATRIOTÓW!

niedziela, 29 kwietnia 2012

Konstytucja 3 maja

3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą w Europie i drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych konstytucję. Jej autorami byli m.in król Stanisław August Poniatowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki, Stanisław Staszic, Julian Ursyn Niemcewicz. Ostateczną redakcję Konstytucji historycy przypisują księdzu Kołłątajowi. 
Konstytucja powstała wtedy, gdy sądzono, iż Polska powoli schodzi na dno. Samo jej uchwalenie nie przyniosło I Rzeczpospolitej korzyści - Konstytucja przetrwała raptem kilka lat. Jednak jej znaczenie symboliczne a także wpływ na kolejne akty prawne tworzone przez władze niepodległej Polski zarówno w okresie II jak i III Rzeczpospolitej jest nie do przecenienia.
Dokładnie określono rolę i sposób funkcjonowania Sejmu. Parlament był dwuizbowy- w izbie poselskiej liczył 204 posłów wybieranych na sejmikach oraz Senatu, którego rola została znacznie zmniejszona w stosunku do wcześniejszych uprawnień. . Zniesiono "liberum veto" - decyzje miały zapadać większością głosów. Nad wykonywaniem ustaw i uchwał sejmowych, jak i nad całością spraw kraju, czuwał marszałek sejmu. Funkcję tę miał on sprawować aż do zebrania się następnego sejmu prawodawczego. Kadencje obu izb były dwuletnie. Zniesiono również wolną elekcję, a wielki nacisk kładło się na katolicyzm.
Straży Praw wykonywała władze wykonawczą,, w której w skład weszli król, marszałek sejmu i 5 ministrów. Straż Praw nadzorowała wszystkie urzędy za pośrednictwem komisji wielkich: Wojska, Skarbu, Policji i Edukacji Narodowej. Nowością była odpowiedzialność członków rządu przed Sejmem. Oddzielono władzę sądowniczą od ustawodawczej (Sejmu) i wykonawczej (króla), powierzając ją sądom. Powstał też sąd sejmowy, którego zadaniem było rozpatrywanie spraw przeciwko narodowi i królowi.Rzeczpospolita miała zostać monarchią dziedziczną i tylko w razie wymarcia całej rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nowego władcę i ojca nowej dynastii.
Konstytucja znosiła odrębność państwową między połączoną Koroną a Litwą i wprowadzała wojsko, skarb jednolity rząd oraz trójpodział władzy. Utrzymała poddaństwo pozbawiając jednocześnie szlachtę prawa najwyższej władzy nad poddanymi, którzy od tej pory podlegali przede wszystkim prawu. Dzięki temu umowy chłopów z dziedzicami o zamianę pańszczyzny na czynsz teraz nie mogły zostać unieważniane przez szlachtę.
Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja zaczęliśmy obchodzić od 1919r.  Również po II wojnie światowej w 1946 roku świętowano rocznicę uchwalenia konstytucji majowej, jednak komuniści zakazali jakichkolwiek prób obchodzenia rocznicy. Bardzo pilnowano, aby po święcie narodowym z domów oraz budynków publicznych poznikały flagi państwowe Polski. Za niespełnienie tego polecenia groziły surowe kary.
W 1990 roku Sejm przywrócił 3 maja jako święto narodowe. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest jednym z najważniejszych świąt narodowych dla Polski.